Uporaba Facebooka v Sloveniji

Za zabavo sem na spletni strani socialbakers raziskal statistike v zvezi z uporabo Facebooka med Slovenci. Po zadnjih podatkih je torej trenutno v Sloveniji že okoli 610 000 Facebook uporabnikov. To predstavlja skoraj polovico vseh slovenskih internetnih uporabnikov. Zgornji graf prikazuje starost uporabnikov Facebooka po starostnih skupinah. Opazimo lahko, da je kar 64% uporabnikov starih […]